Gelieve er op toe te zien om het wedstrijdblad tijdig in te vullen en te bevestigen. Ook het verplaatsen van wedstrijden verloopt moeizaam. Verplaatsingen worden vaak niet bevestigd, soms zelfs niet gemeld. De juiste procedures hieromtrent zijn te vinden op de website. Zoals vermeld in het reglement zullen hiervoor ook BOETES uitgeschreven worden als deze regels NIET in acht genomen worden.