Informatie en Formulieren

 

Informatie voor nieuwe clubs

Seizoen 2021-2022

Inschrijvingsformulieren

Betalingen

Rekeningnummer

Inschrijving lid na 15 augustus

 Individuele ranking

Verplaatsen wedstrijd

Privacyverklaring MijnDarts

 

Informatie voor nieuwe clubs

 

 • Aan welke voorwaarden moet een club of het dartslokaal voldoen?
  • Een nieuwe club telt minimum vier leden, met als bestuursleden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
  • Voor het lokaal zijn er geen bepaalde voorwaarden.
  • De werpstanden moeten echter wel aan wel gestelde voorwaarden voldoen. Elke nieuwe werpstand moet worden gecontroleerd door onze verantwoordelijke . Stuur hiervoor een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met je clubnaam, het adres van het lokaal en een telefoonnummer en/of mail van de verantwoordelijke. We nemen dan contact met jou op voor een afspraak.

 • Kan een ploeg worden samengesteld uit spelers die reeds actief werpen in een andere bond?
  • Ja, men kan gerust met spelers uit verschillende bonden samen één MijnDarts-ploeg vormen.
  • Indien men meer dan één ploeg heeft, mogen de spelers tijdens het lopende seizoen niet meer van ploeg verwisselen.

 • In welke reeks start een nieuwe ploeg?
  • Elke nieuwe ploeg start automatisch in de laagste reeks. De competitieleiding kan, in overleg, een ploeg in een hogere reeks laten starten.

 • Vanaf wanneer kan men aansluiten en welk is de uiterlijke inschrijvingsdatum?
  • De aansluitingen van elk seizoen starten in juli van het betreffende jaar. Men kan aansluiten vanaf einde mei. Extra leden kunnen het ganse jaar door worden aangesloten.
  • Elke club moet uiterlijk op 1 augustus van het betreffende jaar zijn ingeschreven.

 • Waar kan men terecht voor inschrijvingsformulieren?
  • Inschrijvingsformulieren kan men hier downloaden.

 • Wanneer start de competitie en welke zijn de speeldagen?
  • De competitie start in principe op de eerste zaterdag van oktober. Voor het seizoen 2021-2022 is dit zaterdag 2 oktober 2021. De startdatum kan jaarlijks worden gewijzigd in functie van de kalender.
  • De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag om 20u00.

 • Hoeveel bedragen de aansluitingskosten?
  •   De aansluitingskosten bedragen jaarlijks 30 euro per club, 20 euro per ploeg en 10 euro per lid dat je inschrijft voor 1 augustus (na 1 augustus betaal je 20 euro per lid).

 • Hoeveel bedraagt de borg?
  • Per ingeschreven ploeg betaal je eenmalig een borgsom van 25 euro voor eventuele forfaits en/of boetes.

 • Hoeveel bedragen de boetes?
  • Forfaits:
   • Een zachte forfait: je verwittigt minstens 24 uur voor aanvang van de wedstrijd tegenploeg EN competitieleider. Je betaalt 10 euro.
   •  Een last-minute forfait: je verwittigt minder dan 24 uur voor aanvang van de wedstrijd tegenploeg EN competitieleider. Je betaalt 25 euro.
   • Een harde forfait: je verwittigt tegenploeg EN/OF competitieleider niet. Je betaalt 50 euro.
  • Je betaalt 12,50 euro voor het niet of te laat invullen/bevestigen van het online wedstrijdformulier en het niet verwittigd afwezig blijven op de algemene en/of statutaire vergadering.

 
 

Seizoen 2021-2022

 

Inschrijvingsformulieren = OPMERKING: blijkbaar lukt het niet de formulieren te downloaden. We bekijken dit zo snel mogelijk. Heb je formulieren nodig, stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De formulieren zijn beschikbaar in pdf (excel te verkrijgen per mail bij de voorzitter).

Inschrijvingsformulier leden - overzicht (pdf)

Op dit formulier vermeld je al de leden die je wenst aan te sluiten. Ook volledig nieuwe leden en/of leden die van een andere club komen.
Vergeet niet de lidnummers te vermelden. Voor volledig nieuwe leden noteer je NL.

Clubinschrijving en competitieformulier (pdf)

Vul voor- en achterzijde van dit formulier in. Vergeet niet aan te duiden of je deelneemt aan de Beker van Limburg en/of de Beker van België. Deze keuze is bepalend voor de rest van het seizoen.

Toelatingsformulier -18 jarigen (pdf)

Voor elke speler die op het ogenblik van aansluiting geen 18 jaar is, dient dit document volledig ingevuld te worden en ondertekent door de ouders of de voogd van de minderjarige speler

Inschrijvingsformulier nieuw lid na 15 augustus

zie artikel inschrijving lid na 15 augustus

 

Inschrijving club

Clubs dienen zich in te schrijven uiterlijk 1 augustus. Na deze datum is aansluiten enkel nog mogelijk in onvolledige reeksen.

De inschrijvingen voor het seizoen 2021-2022 verlopen digitaal (per mail). We ontvangen alle documenten graag per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De inschrijving van jullie club is pas definitief na ontvangst van de lidgelden. Voor de juiste bedragen zie Betalingen.

De betaling dient te gebeuren op rekeningnummer: BE26 9796 1741 7129 op naam van MijnDarts. Vergeet niet uw clubnaam en het aantal leden te vermelden, hiermee maakt u de zware taak van onze penningmeester iets lichter.

 

Inschrijving lid na 1 augustus

Je kan enkel een lid inschrijven door het ingevulde formulier per mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Stort 20 euro op BE26 9796 1741 7129 met de vermelding van je clubnaam en de naam van de speler.

Inschrijvingsformulier lid na 1 augustus

!!! De speler is speelgerechtigd vanaf de zondag volgend op ontvangst mail.

 

Betalingen

1ste betaling (uiterlijk 15 augustus)

Bij inschrijving van uw club. Vermeld bij de mededeling op uw overschrijving de naam van uw club en het aantal leden.

30 euro voor uw Club

20 euro voor elke ploeg

10 euro per lid

Bijkomende betaling (na 15augustus)

Per lid dat je inschrijft na 1 augustus schrijf je 20 euro over.

Rekeningnummer:

BE26 9796 1741 7129

BIC: ARSPBE22

MijnDarts – p/a Rozenstraat 21 – 3970 Leopoldsburg

 

 

MijnDarts-Cup

Start na de competitie

De MijnDarts-Cup wordt voor het seizoen 2021-2022 georganiseerd aansluitend aan de competitie. De (vernieuwde) formule wordt uitgewerkt tegen het einde van dit jaar. Je ontvangt van ons dan een uitnodiging om je ploeg - met dezelfde bezetting als tijdens de competitie - in te schrijven voor de terugronde begint.

 

 Individuele ranking

 

Je krijgt punten op basis van je EERSTE gespeelde enkele van de competitie-wedstrijd (dus niet bij een bekerwedstrijd), ongeacht of dit nu in de eerste reeks of in de tweede reeks enkelen is.
 

Puntentelling:


Best of 7  
Je wint je wedstrijd met Je krijgt ...
4-0 7 punten
4-1 6 punten
4-2 5 punten
4-3 4 punten
Je verliest je wedstrijd met Je krijgt ...
3-4 3 punten
2-4 2 punten
1-4
1 punten
0-4 0 punten
Best of 5  
Je wint je wedstrijd met Je krijgt ...
3-0 5 punten
3-1 4 punten
3-2 3 punten
Je verliest je wedstrijd met Je krijgt ...
2-3 2 punten
1-3
1 punten
0-3 0 punten
 

 

Verplaatsen wedstrijd

 

Wat zeggen de reglementen? 

De laatste twee wedstrijden van de competitie mogen ten vroegste één uur voor het door de verantwoordelijke organisators bepaalde tijdstip aanvangen. De wedstrijden van de heenronde dienen te zijn gespeeld voor de terugronde aanvangt. Wedstrijden mogen, in onderling akkoord en rekening houdend met het voorgaande, worden verplaatst naar een vroegere of latere speeldatum.

 

Hoe ga je te werk?

Voorbereiding

Je weet tijdig dat je geen compleet team hebt of je lokaal niet beschikbaar is. Neem dan zo snel mogelijk contact op met je tegenstander en kijk of je de wedstrijd kan verplaatsen of uit- en thuiswedstrijd wisselen. Zoek samen naar een gepaste alternatieve datum en hou je opties open. Wees bereid een andere speeldag te overwegen (vrijdagavond, zondagnamiddag, ….) en geef je tegenstrever zoveel mogelijk vrije data. 

Formeel verplaatsen

Om een wedstrijd daadwerkelijk te verzetten dienen beide ploegen een mailtje te sturen naar de competitieleider via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in dit mailtje de wedstrijd, de speelweek, de nieuwe datum en het uur. Wanneer van beide ploegen een mailtje is ontvangen, zal de wedstrijd officieel worden omgezet. Beide ploegen ontvangen hiervan een bevestiging.Tip: kopieer je tegenstander in cc bij het versturen van het mailtje, zo krijgen zij nog een extra geheugensteuntje om de verplaatsing te bevestigen.

Bevestiging van de competitieleiding

Heb je geen bevestiging ontvangen, dan is de verplaatsing of de uit- en thuiswissel niet geldig!

 

 

 

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING LEDEN

MijnDarts

Versie 16 Juni 2019

MijnDarts hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. Als organisatie verwerken we jouw persoonsgegevens uiteraard enkel voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en dit als gevolg van jouw inschrijving als lid.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

 MijnDarts

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor een correcte ledenadministratie en controle van je lidmaatschap
 • Om je te informeren over het competitieverloop (vb. via omzendbrief,…).
 • Om je correct te verzekeren tijdens de deelname aan de competitiewedstrijden en om aangifte te doen van een eventueel ongeval.
 • Voor het versturen van uitnodigingen relevant aan het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen

 •           Persoonlijke identiteitsgegevens van het aangesloten lid: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
 • Persoonlijke kenmerken van het aangesloten lid: geslacht, geboortedatum.

Waarom verwerken wij BEELDMATERIAAL?

Gedurende activiteiten worden vaak foto’s en video’s genomen om terug te blikken en ter promotie van Darts. Bij de (her)inschrijving als lid wordt toestemming gevraagd voor het maken en het delen van foto’s en video’s via onze website en sociale media-kanalen waarop je in close up te zien bent (portretrecht).

Deze toestemming is uiteraard steeds te herzien. Mocht je merken dat er volgens jou ongepaste beelden gedeeld werden, kan je ons steeds vragen deze te verwijderen.

Verstrekken we gegevens aan derden?

MijnDarts verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze lidmaatschapsovereenkomst met jou (zie bovenstaande doeleinden) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MijnDarts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Om dit wat concreter te maken geven we graag enkele voorbeelden mee van derden die (delen van) jouw gegevens kunnen verkrijgen: de IT-firma die onze online webapplicatie onderhoudt,  BeDarts vzw (overkoepelende dartsorganisatie), …

Uiteraard blijven we er steeds voor waken dat gegevens die we in delen met derden beperkt is tot wat noodzakelijk wordt geacht voor de dienstverlening die deze derden verschaffen.

WELKE bewaartermijn HANTEREN WE?

We bewaren je gegevens tot maximum twee jaar na het einde van je lidmaatschap. Het lidmaatschap loopt van 1 september tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Op welke wijze worden jouw gegevens beveiligd?

Persoonsgegevens bewaren we hoofdzakelijk in onze online webapplicatie. De toegang tot deze webapplicatie is beperkt tot de bestuursleden. Elk bestuurslid die toegang heeft, beschikt over een individuele login en wachtwoord.

Voor de beveiliging van jouw gegevens in onze online databank werken we samen met een gespecialiseerde firma die instaat voor onze infrastructuur en onze informatiesystemen.

Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Indien een vraag gesteld wordt tot het verwijderen van alle persoonlijke identiteitsgegevens van het aangesloten lid betekent dit ook het einde van het lidmaatschap. Bij een verwijdering in de loop van een competitieseizoen, worden je contactgevens verwijdert uit onze bestanden. Je naam blijft zichtbaar tot aan het einde van het competitieseizoen om het resultaat van de gespeelde wedstrijden niet te beïnvloeden.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Wij kunnen je vragen om je te identificeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wijziging privacy statement

MijnDarts kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.